Open brief aan Joden

zomer 2019

Openbaar debat over de voorwaarden voor toestemming voor besnijdenis

Ter attentie van:

Haïm Korsia, Opperrabbijn  van Frankrijk

Delphine Horvilleur, Floriane Chinsky, Yann Boissière – rabbijn van de Liberale  Joodse Beweging van Frankrijk

cc: Central Israelite Consistory of France

Hallo,

Droit au Corps heeft de Franse regering zojuist een oproep gestuurd met de titel « Een openbaar debat te openen over de voorwaarden voor toestemming voor besnijdenis ». We wilden u zo snel mogelijk daarover informeren. Wij geloven dat het in ieders belang is dat een dergelijk debat in een rustige sfeer en in het kader van een gedeelde ethiek wordt gestart die prioriteit geeft aan het verlichten van lijden in de wereld.

Aangezien:

  • dat het symposium over de toekomst van besnijdenis georganiseerd in 2015 door de « Association des Médecins Israélites de France » (Vereniging van Joodse Artsen van Frankrijk) en het « Fonds Social Juif Unifié » (Verenigd Joods Sociaal Fonds) de weg heeft geëffend voor een dergelijk debat, erkennende dat besnijdenis van pasgeborenen onvermijdelijke pijn en een risico op complicaties veroorzaakt, en dat het in bepaalde situaties moet worden uitgesteld (zie onze open brief aan Joodse religieuze leiders);
  • besnijdenis niet wordt genoemd in de Koran en is niet een van van de voorwaarden om moslim te worden;

lijkt het ons dat de voorwaarden aanwezig zijn voor een openbaar debat over de voorwaarden voor toestemming voor besnijdenis, waardoor een consensus tussen alle partijen zou kunnen worden bereikt, een evenwichtspunt dat zoveel mogelijk lijden kan verlichten.

We vestigen uw aandacht op het feit dat dit beroep vooral gericht is op de besnijdenis van pasgeborenen, een leeftijd waarop effectieve anesthesie een hoger risico op overlijden met zich meebrengt. Wij vragen u om een einde te maken aan een religieuze praktijk die op deze leeftijd bijzonder schadelijk is, en bijvoorbeeld een ontwikkeling  te overwegen naar het alternatieve ritueel van Brit Shalom, dat op de achtste dag kan worden gevierd, in overeenstemming met traditie maar zonder risico of pijn. Dit zou bijzonder lofwaardig zijn en zou op geen enkele manier het besnijdenis beginsel in twijfel trekken, een besnijdenis die is uitgesteld tot de leeftijd waarop instemming gegeven kan worden, een praktijk die verenigbaar is met het jodendom.

Wij staan tot uw beschikking voor verdere informatie.

Met vriendelijke groet,

Droit au Corps