Covid-19 en Besnijdenis: Open brief aan de minister van Volksgezondheid

FrançaisEnglishDeutschNederlands

Open brief – Internationale campagne*

mei 2020

Aan: Minister van Volksgezondheid
CC:
– Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
– ziektekostenverzekeringen
– UNICEF, Kinder Ombudsman en ander kinderrechtenorganisaties

Onderwerp: COVID-19 en besnijdenis, ontlasten van de gezondheidszorg

In deze periode van pandemie is het uitstel van besnijdenissen een beslissing die de druk op de gezondheidszorg verlicht. Tegelijkertijd opent de nieuwste wetenschappelijke kennis over de gezondheid van de penis het vooruitzicht dat de besnijdenis van kinderen vanuit medisch oogpunt misschien nooit nodig zal zijn.

Tegenwoordig kunnen we niet langer negeren in hoeverre besnijdenis een bron van lijden kan zijn voor zowel het kind als de man die het zal worden. Gezien de omvang en ernst van de complicaties veroorzaakt door de besnijdenis van kinderen, nam het Amerikaanse PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief) in 2019 zelfs het besluit om de financiering voor deze praktijk stop te zetten. Deze eerste grote ontkenning doet twijfels rijzen over de hele « vrijwillige » besnijdenis campagne die in 2007 door de WHO en UNAIDS is gelanceerd en waarin neonatale besnijdenis wordt aanbevolen. Deze afwijzing zou UNICEF, die deze campagne ondersteunt, en ook andere kinderbeschermings instanties ertoe moeten brengen om te heroverwegen.

In het licht van deze schadelijke gevolgen is het duidelijk geworden dat het besnijden van kinderen het probleem is en niet de oplossing. Het uitstel van de besnijdenis tijdens de COVID-19-pandemie bevestigt dit.

Het is hoog tijd voor de overheid om te overwegen om de vergoedingen voor besnijdenissen op te schorten, zonder te wachten op de uitkomst van het bredere publieke debat over de voorwaarden voor toestemming voor deze operatie, verreweg de meest beoefende ter wereld.

Droit au Corps

* Frankrijk, België, Zwitserland, Canada…