מכתב פתוח למנהיגות יהודית דתית

קיץ 2019

דיון פומבי על תנאי ההסכמה למילה

לידיעת:
חיים קורסיה, הרב הראשי של צרפת
דלפין הורויור, פלוריאן חינסקי, יאן בואזר – רבנים בתנועה היהודית הליבראלית של צרפת

העתק: הקונסיסטוריה המרכזית של יהודי צרפת

שלום,

ארגון « הזכות על הגוף » הגיש, זה עתה, לממשלת צרפת פנייה שכותרתה « פתיחת דיון פומבי על תנאי ההסכמה למילה ». רצינו ליידע אתכם על כך מיידית. אנו מאמינים כי יהיה זה לתועלת כולם שדיון כזה יתקיים ברוח שלווה, ובמסגרת אתית משותפת המעניקה עדיפות להקלת הסבל בעולם.

בהינתן:

  • כי הסימפוזיון על עתיד ברית המילה שאורגן בשנת 2015 על ידי « איגוד הרופאים היהודיים בצרפת » (Association des Médecins Israélites de France) ו »הקרן החברתית היהודית המאוחדת » (Fonds Social Juif Unifié), סללו את הדרך לדיון כזה , בהכירם כי מילת יילודים גורמת כאב בלתי נמנע וסיכון של סיבוכים, וכי יש לדחותה במצבים מסוימים;
  • כי המילה אינה מוזכרת בקוראן ואינה תנאי להתאסלמות;

נראה כי מתקיימים התנאים לדיון פומבי על תנאי ההסכמה למילה, אשר יאפשר להגיע להסכמה בין כל הצדדים, לנקודת איזון שיכולה להקל על סבל רב ככל הניתן.

אנו מפנים את תשומת לבכם לעובדה שהפנייה הזו מכוונת במיוחד למילה של ילודים, גיל שבו הרדמה יעילה כרוכה בסיכון גבוה יותר למוות. אנו קוראים לכם לשים קץ לפרקטיקה דתית מזיקה במיוחד בגיל זה, ולשקול, למשל, את החלופה של טקס « ברית שלום », אותו ניתן לחגוג בגיל 8 ימים, בהתאם למסורת ללא סיכון או כאב. הדבר ייזקף לזכותכם, ובשום אופן לא מטיל ספק בעקרון המילה שניתן לעכבה עד גיל ההסכמה, נוהג התואם את האמונה היהודית.

אנו לרשותכם לכל מידע נוסף.

בברכה,

הזכות על הגוף