מכתב פתוח למנהיגות מוסלמית דתית

קיץ 2019

דיון פומבי על תנאי ההסכמה למילה

לידיעת מועצת האמונה המוסלמית הצרפתית ורקטור המסגד הגדול של פאריס

העתק הקרן למען האסלאם בצרפת

שלום,

ארגון « הזכות על הגוף » הגיש, זה עתה, לממשלת צרפת פנייה שכותרתה « פתיחת דיון פומבי על תנאי ההסכמה למילה ». רצינו ליידע אתכם על כך מיידית. אנו מאמינים כי יהיה זה לתועלת כולם שדיון כזה יתקיים ברוח שלווה, ובמסגרת אתית משותפת המעניקה עדיפות להקלת הסבל בעולם.

בהינתן:

  • כי המילה אינה מוזכרת בקוראן ואינה תנאי להתאסלמות;
  • כי הסימפוזיון על עתיד ברית המילה שאורגן בשנת 2015 על ידי « איגוד הרופאים היהודיים בצרפת » (Association des Médecins Israélites de France) ו »הקרן החברתית היהודית המאוחדת » (Fonds Social Juif Unifié), סללו את הדרך לדיון כזה , בהכירם כי מילת יילודים גורמת כאב בלתי נמנע וסיכון של סיבוכים, וכי יש לדחותה במצבים מסוימים (ראו את מכתבנו הפתוח למנהיגים דתיים יהודים) ;

נראה כי מתקיימים התנאים לדיון פומבי על תנאי ההסכמה למילה, אשר יאפשר להגיע להסכמה בין כל הצדדים, נקודת איזון שיכולה להקל על סבל רב ככל הניתן.

אנו מפנים את תשומת לבכם לעובדה שהפנייה הזו מכוונת במיוחד למילה של ילודים, גיל שבו הרדמה יעילה כרוכה בסיכון גבוה יותר למוות. אנו קוראים לכם לשים קץ לפרקטיקה דתית מזיקה במיוחד בגיל 7 ימים, בהתאם לסונה, אם כי מבלי לשפוט מראש את הסיכונים של סבל בגילאים מאוחרים יותר.

 הדבר ייזקף לזכותכם, ובשום אופן לא מטיל ספק בעקרון המילה שניתן לעכבה לגיל ההסכמה, נוהג התואם את האמונה המוסלמית.

אנו לרשותכם לכל מידע נוסף

בברכה,

הזכות על הגוף