Aucune image

מכתב פתוח למנהיגות מוסלמית דתית

2 avril 2019

קיץ 2019 דיון פומבי על תנאי ההסכמה למילה לידיעת מועצת האמונה המוסלמית הצרפתית ורקטור המסגד הגדול של פאריס העתק הקרן למען האסלאם בצרפת שלום, ארגון […]

Aucune image

מכתב פתוח למנהיגות יהודית דתית

2 avril 2019

קיץ 2019 דיון פומבי על תנאי ההסכמה למילה לידיעת: חיים קורסיה, הרב הראשי של צרפת דלפין הורויור, פלוריאן חינסקי, יאן בואזר – רבנים בתנועה היהודית […]